Informace

Příspěvky

01.01.2019 18:29
Pro platbu členského příspěvku používejte účet 229 111 3660 / 8040  jako variabilní symbol napište datum narození a do zprávy jméno a příjmení – oddíl. Příspěvky se vždy platí na 1.pololetí do konce ledna a na 2. pololetí do konce srpna. Příspěvek je ve výši 1500,-Kč na pololetí.