Příspěvky

26.06.2018 18:32

Pro platbu členského příspěvku používejte účet 0982757319/0800 jako variabilní symbol napište datum narození a do zprávy jméno a příjmení – oddíl.

Příspěvky se vždy platí na 1.pololetí do konce ledna a na 2. pololetí do konce září.