Valná hromada

25.08.2022 06:01

POZVÁNKA 

NA VALNOU HROMADU

TJ Jiskra Vratislavice, spolek

Srdečně vás zveme na Valnou hromadu TJ Jiskra Vratislavice, spolek, která se bude konat v neděli 25.09.2022 od 15:00 hod v restauraci Svoboda, Tanvaldská 41, 463 11 Vratislavice nad Nisou, podle podmínek stanovených pro rozhodování spolkových orgánů. 

Každý člen má jeden mandát a může za sebe poslat zástupce s řádně vyplněnou plnou mocí.


Program

Zahájení, přivítání členů spolku a hostů

Volba předsedajícího

Návrh na ustanovení orgánů VH

Zpráva mandátové komise

Schválení programu jednání

Zpráva předsedy o činnosti VV za uplynulé období 2019 - 2021

Zpráva účetní o výsledcích hospodaření spolku

Ukončení členství ve výkonném výboru

Hlasování o nových členech výkonného výboru 

Zpráva mandátové komise

Diskuze

Závěr

Marek Hoffman.

Předseda VV TJ Jiskra Vratislavice spolek