Změna výše členskeho příspěvku na rok 2019.

31.12.2018 15:22

Od 1.1.2019 se mění výše clenskeho příspěvku. Členský příspěvek se zvedá na 3000,-kč za jeden rok. To je 1500,- kč na pololetí.

Pro platbu členského příspěvku používejte účet 0982757319/0800 jako variabilní symbol napište datum narození a do zprávy jméno a příjmení – oddíl.

Příspěvky se vždy platí na 1.pololetí do konce ledna a na 2. pololetí do konce září.